Działamy wspólnie


Jako Fundacja Razem dla Afryki (www.razemdlaafryki.org) oraz organizacja  HAART Kenya (www.haartkenya.org).
Z Twoją pomocą zbudujemy dom dla ludzi uwolnionych z niewoli. #ZBUDUJFreeDOM

 

 

Razem dla Afryki

Razem dla Afryki

Została ustanowiona w lutym 2014 roku w Łodzi. Jest organizacją non-profit, działającą w obrębie wsparcia projektów rozwojowych, medycznych i edukacyjnych oraz z zakresu ochrony praw człowieka, prowadzonych przez polskich misjonarzy w krajach Afryki.

Fundacja wsparła m.in. budowę szkoły oraz powstanie pierwszej przychodni w wiosce Uduophori na terenie wikariatu Bomadi w stanie Delta w Nigerii, w Ugandzie angażuje się we wsparcie budowy szkolnej kuchni stołówki w miejscowości Mattuga, niedaleko stolicy Kampali.

Fundacja od początku promuje też działania organizacji HAART Kenya, mającej siedzibę w Nairobi, niosącej pomoc ofiarom handlu ludźmi na terenie Afryki Wschodniej.

 

Więcej informacji na:
www.razemdlaafryki.org

KRS Fundacji

Kenya Haart

Haart Kenya

HAART Kenya to kenijska organizacja pozarządowa założona w 2010 roku przez Radosława Malinowskiego w celu walki z procederem handlu ludźmi w krajach Afryki. Działania HAART to przede wszystkim bezpośrednia pomoc ofiarom oraz kampanie społeczne, szkolenie uświadamiające, eventy zwracające uwagę na skalę problemu.

Do chwili obecnej organizacja uratowała ponad 250 osób, w tym dokonała przerzutu 32 ofiar handlu ludźmi z Libii (największej operacji ratowania ofiar w historii Kenii), przeprowadziła setki zajęć uświadamiających docierając do ponad 20 000 mieszkańców slumsów i terenów wiejskich, zorganizowała serię spotkań dla instytucji państwowych oraz pozarządowych.

Działania HAART obejmują też wsparcie w zakresie pomocy medycznej, porad psychologicznych, transportu, szkoleń, opłacenia czesnego, doradztwa prawnego itd. 

 

Więcej informacji na:
www.haartkenya.org

Zbuduj z nami FreeDOM!

 

Dołóż swoją cegiełkę do tej budowli. W ten sposób podarujesz komuś wolność. #ZBUDUJFreeDOM

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Razem dla Afryki z siedzibą w Łodzi (ul. Lechicka 23, Łódź 91-230) zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z realizacją akcji ZBUDUJ FreeDOM oraz innych akcji Fundacji obejmujących przesyłanie informacji drogą elektroniczną. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz do ich poprawienia. Administratorem danych jest Fundacja Razem dla Afryki.
Do tej pory zebraliśmy
22 345.00 zł